Förskola sökes!

Enköping växer kraftigt och när många flyttar in så måste de olika kommunala verksamheterna också utökas. Dessutom så måste befintliga underhållas.

  • Munksundsskolan beslutade den förra moderatledda majoriteten skulle rivas och byggas upp på samma plats. Det blir en stor F-6 skola med integrerad förskolan med 6 avdelningar.
  • Vad som sker med Västerledsskolan vet vi inte. Inga diskussioner förs.
  • Enöglaskolan har rivits, men det finns ingen diskussion om den ska byggas upp eller inte.

Tillväxten av staden sker i andra änden och där måste en ny skola byggas. Men vart och för vem är fortfarande höljt i dunkel. Situationen är densamma när det gäller förskolor. Det måste byggas flera avdelningar varje år för att matcha den ökande befolkningen.Förskola

Den S ledda kommunen hävdar att det inte finns några privata intressenter, men säger t o m att man för förskolorna hört sig för. Jag tvivlar starkt på att det inte finns något omsorgsföretag som inte vill driva barnomsorg i Enköpings kommun. Det ska bland annat byggas 2 x 4 avdelningar i Örsundsbro. I Fanna kommer behovet av 2-3 avdelningar snart uppstå, så även mer centralt. Både Skolsta och Grillby bygger ut kraftigt och kan bli aktuella.

Så kära läsare, har du kontakter så tipsa dem om att Enköpings kommun söker med ljus och lyckta efter entreprenörer inom förskola, men även skola. Det är bara att kontakta mig i kommunhuset.

Ett bra och nödvändigt beslut av Anna Kinberg Batra

Idag kom beskedet från Anna Kinberg Batra att vi är beredda att agera för en ny alliansregering redan nu. Det var ett efterlängtat beslut. Vi lever i en orolig tid och regeringen lyckas inte leverera nödvändiga beslut och de beslut som kommer är inte till gagn för Sverige utan tvärtom. Därför är beslutet efterlängtat.

Men det betyder inte att vi kommer att inleda samarbete med Sverigedemokraterna eller för den delen med Vänsterpartiet, utan vi vill bilda regering med Alliansen. Anna var mycket tydlig med detta idag på presskonferensen. Det viktiga för oss moderater är att så mycket moderat och allianspolitik som möjligt genomdrivs. Redan idag finns i Riksdagen förslag som är förberedda och som varje parti som vill kan rösta för. Hittills har det inte varit möjligt av principskäl, vilket vi moderater fått enormt mycket kritik för. Jag har mött och stött frågan i nästan varje samtal jag har med människor jag möter i affären, på tåget eller på olika möten. Jag förstår den kritiken som varit och jag tycker att det var rätt av Anna att nu meddela att det inte är försvarbart i en demokrati att utesluta partier, det handlar ytterst om respekt för väljarnas beslut.

Vad framtiden har att visa är det idag ingen som vet, men jag tror att dagens besked var nödvändigt utifrån den parlamentariska situation som vi befinner oss i. Vi lever i ett nytt politiskt landskap och jag tycker att det är mer spännande med politik än på länge!

 

 

 

 

Proos utan perspektiv

Helena Proos fick i veckan (20170102) en helsida i EP för att bl a berätta om vad SNE åstadkommit under 2016 och vad hon hoppas på 2017. Hon konstaterar att sjuktalen gått ner bland städpersonalen, att bygglovshandläggningen har förbättrats, ”utveckling” av hamnen påbörjats, att lärarlönerna har höjts (hon glömde nämna att kommunen missade 5 MSEK i anslag från staten pga en missad ansökan) och att vår omvårdnadsboenden får höga betyg av brukarna. Alla är behjärtansvärda områden som sannerligen ska lyftas fram, i rätt sammanhang. Men i en tillbakablick över de viktigaste framstegen ”det nya ledarskapet” har åstadkommit under sitt andra hela verksamhetsår så känns det väldigt mycket som ”business as usual”, dvs normal kommunal förvaltning.

Vår omvårdnadsboenden har fått höga betyg under flera år, den goda utvecklingen hos städservice är inte heller något som startade under 2016. Att prata om utveckling av hamnen känns också lite märkligt när det de facto inte finns någon utvecklingsplan för hamnen. Utan det som så här långt har hänt är att de värsta underhållsbristerna har åtgärdats, med en mycket begränsad budget.

På frågan om vad hon önskar att de styrande skulle nått längre med 2016 så nämner hon skolan och flera planerade byggprojekt. Jag kan förstå att hon tycker att det är bekymmersamt med simhallen, Joar blå m fl där SNE istället för att tillföra något nytt lyckats försena, fördyra och försämra flera för kommunen viktiga satsningar. Knappast något som väljarna hade förväntat sig.

Det hedrar henne att hon är så ärlig med SNE:s tillkortakommanden. Men det största bekymret är nog ändå den brist på vision som finns i Proos tankar kring framtiden. Vad ägnar sig egentligen hennes ledningsgrupp åt och bidrar NE överhuvudtaget med något framåtriktat? Vi har nu sett 3 verksamhetsplaner från SNE (2015, 2016 och 2017). Alla lika oinspirerade och fantasilösa. Självklart avspeglar sig detta i Proos tankar om 2017. Att skolan är ett viktigt område råder inget tvivel, men vad vill SNE göra? S har sedan 2014 återkommande hänvisat till den lokala skolkommissionen arbete. Kommissionens rapport kom våren 2016 och är i sig en bra rapport med viktiga reflektioner och förslag. Men den skulle förmodligen kunna gälla hälften av kommunerna i Sverige och ger knappast något uppslag till ett framåtriktat politiskt program.

I stället för den stora ”idolbilden” i profil på kommunalrådet hade det varit på sin plats med fler tankar om framtiden. Som Enköpingsbo hade jag önskat att hon hade nämnt något om

  • Arbetet med att ordna bostäder till våra ungdomar och asylsökande. (– Gör som flera andra kommuner gjort, påbörja snarast byggen av tillfälliga flyttbara bostäder.)
  • Ett konsekvent och samordnat arbete med hållbar utveckling. (– Samordningen mellan nämnderna måste ta fart och gemensamma agendor måsta tas fram.)
  • En medborgardialog värd namnet kring utvecklingen av de viktigaste funktionerna i Enköpings kommun, som inte bara når 100 seniorer på besök i kommunhuset. (– Börja använd hela verktygslådan med moderna verktyg för medborgardialog så att vi också når familjer och andra som inte har möjlighet att besöka kommunhuset på kvällstid.)
  • En långsiktig plan för Hamnområdet. (– Påbörja snarast arbete med att planera och visualisera hamnområdet (och centrumområdet) på det sätt som jag motionerade om i fullmäktige för 18 månader sedan.)
  • Hur vi ska få Enköpings skolor att utvecklas, med ambitionen att de ska hör till de bästa i Sverige. (– Ta fram en konkret ambition och handlingsplan för hur Enköping ska utvecklas till en av Sveriges bästa skolkommuner. Andra kommuner har lyckats, det kan Enköping också.)

Med tanke på SNE:s färglösa verksamhetsplaner kan jag förstå att hon är väldigt tyst när det gäller dessa områden.

Är det riktigt friskt?

Under hösten har Landstingets (S)-märkta ledning gått ut med lite olika informationer. Dels har vi fått oss till livs vilket förträffligt jobb de själva anser att de gör. Dels så kommer information om personalbrist inom diverse olika områden, som ungdomspsykiatrin och neonatalvården.nyfodd

Ordförande i Landstingsstyrelsen, Vivianne Macdisi (S) skyller ifrån sig och hänvisar till den borgliga majoriteten 2010-2014. Det är sådant som väljare gillar, modiga politiker som står för vad de gör! Förlåt, ironi fungerar inte i text. Men man häpnar över uttalandet i dagens UNT (2/1).

När ska politiker inse att deras uppdrag är att säkerställa att medborgarna får den service som de kan förvänta sig och inte att utföra den service som medborgarna kan förvänta sig. Skillnaden är enorm och där varierar tydligen insikten.

Kostnaderna för inhyrd personal skenar inom alla landsting i Sverige. Vilka åtgärder vill man då göra från politiska ledningarna? Jo, man kallar till sig uthyrningsföretagen och läxar upp dem. Det är inte så att man funderar på sin egna roll i den situation som uppstått. Hur vore det om man försökte bli en attraktiv arbetsgivare och det gäller inte minst inom Uppsala läns landsting, som för övrigt heter Region Uppsala från och med den 1:a januari 2017.

Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande i Enköping har som en av sina viktigastedoc frågor, unga människors hälsa. Där barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) har en viktig funktion. I denna fråga hamnar Ordf Macdisi och partikamrat Proos på kollisionskurs med varandra. Enköping står utan BUP, p g a personalbrist i en fråga som Helena Proos prioriterar och Vivianne Macdisi duckar för. Inte för hon inte bryr sig, utan för att hon, som hon själv säger i intervjun inte haft förmåga att hantera den på 26 månader. Det totala ointresset av att hitta lösningar är slående. Man säger att man försökt rekrytera personal, men det finns ingen som söker. Det är då man måste lämna den s k boxen och fundera på varför man inte får sökanden. Man måste också fundera på om det finns andra typer av lösningar. Och här blir det mycket tydligt att Regionsledningen (landstinget) inte har förmågan och då skyller man ifrån sig.

Vi Moderater tycker liksom det lokala Socialdemokratiska partiet att ungas hälsa är viktigt och är därmed beredda att hjälpa till med dialogen med Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen).  Så Helena, ta min utsträckta hand. Vi hjälps åt, vi gör det tillsammans!