Puzzelpyssel

Stora puzzel är ofta svåra puzzel, speciellt om man bara plockar två bitar i taget för att se om de passar ihop. Jag är inget proffs, men jag tror mig förstå att enklast är att börja med ramen och sedan försöka gruppera olika färger och/eller motiv i bilden. På 80-talet arrangerade Enköping minst 3 gånger SM i puzzelläggning. Hela idrottshuset var fullt med bord och lag som på kortast tid skulle lägga samma puzzel. Nu verkar tävlingen ha flyttat till kommunhuset.

puzzle

Den styrande minoriteten vill inte ha någon annan vid bordet. Vid senaste kommunfullmäktige (KF) så ändrade man sig under galgen, men frågan är om det bara var läpparnas bekännelse

Puzzlet jag skriver om är förstås bilden över framtidens Enköping. Där Anders Wikman och Nystart Enköping (NE) åter drivet Socialdemokraterna (S) framför sig i en fråga. Den 9 februari redovisar Ordförande Wikman i Plan och exploateringsutskottet minoritetens planer. Motivet till att det skedde just där och då var att man ville göra en extra fördjupning av centrum i samband med den Fördjupade Översiktsplanen (FÖP) som nu är under framtagande. Att både Moderaternas och Centerns initiativ i just den riktningen hade avslagits var inget problem för de styrande.

Förslaget var hur ett antal verksamheter skulle spridas på ett antal fastigheter i centrum. På den direkta frågan från mig om det var huggit i sten så blev svaret; Nja, det är nu vårt förslag som vi gått ut offentligt med och det ska mycket till innan det ändras.

Förslaget i korthet. Bygg ett kulturhus på Stattomten, riv Joar och bygg ett kommunhus med ett parkeringsdäck i flera våningar. Renovera upp de 3 kulturhusen i Kyrkbacken för kulturskolan. Bygg gymnasiet som det är tänkt.

Inte med ett ord berörde man något om finansieringen eller andra omständigheter. Inte med ett ord berörde man övriga investeringar som måste till de närmsta 15 åren. Inte med ett ord nämnde man att ekvationen inte går ihop. Man sa att man ville ta ett helhetsgrepp, men man tappade 80% av kommunens investeringsbehov. I och med att den styrande minoriteten inte vill prata med oppositionen, blev vi i alla fall glada att de tänkt och att vi fick reda på det samtidigt som allmänheten.

Nu har en medborgardialog hållits, resultatet har man inte hunnit redovisa, men runt mitt bord där ytterligare 6 personer satt så ville ingen riva Joar och ingen ville ha ett kulturhus på Stattomten. Det finns numera en facebook-grupp med nästan 2000 medlemmar som engagerat sig i Joars bevarande.

Alla inspel jag fick under dialogmötet, var helt i linje med vad jag, vi moderater och alliansen tycker. Ibland känns det bra att vara politiker

Inom moderaterna räknar vi med ha en god bild om hur vi kan tänka oss Enköpings framtida utveckling i maj månad. Vi kommer att ladda oss med bra idéer som är underbyggda, men vi kommer också prioritera samförstånd för att få dessa frågor framåt. Man måste vara ödmjuk för att ens egna idéer inte är det perfekta och för att det i det politiska spelet måste kompromissas. I ett första steg med Alliansen och sen övrig opposition. Om styret skulle vilja prata med oss, kommer vi självklart göra det. För Enköpings bästa.

Nudging

IP-debattHur många vet vad nudging betyder? Jag visste i vart fall inte det i höstas när Regeringen presenterade sin budgetproposition. Men i det kapitel som handlade om konsumentpolitik stod det att Konsumentverket skulle få medel för att använda nudging. Av sammanhanget i texten förstod jag för vissa vad det troligtvis innebar, nämligen beteendeinsatser för att förändra någons beteende. Det är en metod som används av såväl stat som näringsliv för att få oss att gå åt det håll den som utövar metoden vill.

 

Detta diskuterade jag idag med statsrådet Bolund i en interpellationsdebatt i Riksdagen. Dels utifrån en värderingsmässig utgångspunkt om det är staten som ska med pekpinnar påverka mina i detta fall handelsvanor. Det handlade nämligen om ett av de uppdrag Regeringen givit till Konsumentverket där det står att Konsumentverket ska ”identifiera, värdera och sprida goda exempel om hur miljömässigt hållbara alternativ kan stimuleras och i den mån det är lämpligt också tillämpa metoden”. Jag vill först vara tydlig med att jag helt delar Regeringens uppfattning om att vi måste sträva mot en mer hållbar konsumtion. Men jag är inte övertygad om att det är staten genom sina myndigheter som ska välja vilka produkter jag ska handla, eller hur butiken ska placera sina varor i butiken (vilket såväl statsrådet som Konsumentombudsmannen givit som exempel).

 

Dels handlar frågan för mig om en större sak, nämligen att våra myndigheter ska vara myndigheter och inte lobbyorganisationer. Här är det en balansgång som vi måste vaka över. Jag tycker och tror att det finns områden där staten ska använda nudging som metod. Men det måste gå att garantera att de är opartiska och sakliga. Som exempel kan nämnas att Skatteverkets uppmuntrar oss att deklarera digitalt och det tycker jag är bra. Statsrådet undrade i debatten varför jag tyckte det var okej att Skatteverket får använda metoden men inte Konsumentverket. Men han missar poängen för det är en stor skillnad, att vi ska deklarera är reglerat i lag, vad som är hållbar konsumtion är det inte. Men även Konsumentverket ska såklart använda alla effektiva medel som finns i sitt arbete och då även nudging, men min poäng är att det måste ske på så vis att myndigheten fortsätter att vara saklig och opartisk annars riskerar myndighetens förtroende att sjunka. Tyvärr uppfattade jag inte att statsrådet alls såg den risken.

 

Fortsättning kommer säkert att följa!