Verksamhetsplan med påtagliga brister

SNE har idag (20171016) presenterat sin verksamhetsplan för år 2018 i Kommunfullmäktige (Moderaterna reserverade sig mot den), en plan som med klämkäck ton försöker dölja felaktiga beslut, förseningar och kraftiga kostnadsökningar. Planen talar också om att ”det är dags att ta nästa steg”, men hur kan man ta nästa steg när inte föregående steg på långa vägar är genomfört? Värst är nog ändå att växande strukturproblem ignoreras till förmån för populistiska utspel. Moderaternas skuggbudget tar till skillnad mot S+NE:s budget tag i problemen och föreslår initiativ för att effektivisera den kommunala verksamheten. Dessutom vill vi göra ordentliga överskottsavsättningar för att skapa bättre möjligheter för självfinansiering av de stora investeringar som vi har framför oss.

Det är nu den fjärde verksamhetsplanen som de styrande presenterar för kommunfullmäktige i Enköping under denna mandatperiod. I vissa stycken har innehållet efter hand blivit bättre. I samband med att planen för år 2015 presenterades (hösten 2014) kunde vi konstatera att avsaknaden av omvärldsanalys var total. I den senaste versionen presenterar kommunens tjänstemän en skarp analys som på ett bra sätt belyser de problemområden som kommunen har att hantera.

Verksamhetsplan-dokumentet känns dock som en sammanställning av två olika dokument, en sund och realistisk omvärldsanalys (förmodligen skriven av kommunens tjänstemän) som bl a berättar att

  • ökningstakten för de kommunala intäkterna kommer att minska efter 2017 samtidigt som kostnaderna fortsätter att öka.
  • Investeringsbehovet är stort och upplåningsmöjligheterna begränsade.
  • Om att god ekonomisk förvaltning av kommunens tillgångar i ett sådant läge kräver
  • Besparingar
  • Nytänkande
  • Och fokus på de viktigaste prioriteringarna.

Den andra delen av plandokumentet är själva verksamhetsplanen från de styrande. Den signalerar trötthet och krampaktighet, en känsla av att den politiska ledningen har tagit ett stadigt tag i en imaginär sarg i tron att den är stabil, välkänd och går att lita på. Men världen har förändrats…

Jag citerar omvärldsanalysen; ”Det kommer att krävas avsevärda effektiviseringar genom införande av ny teknik och nya lösningar för välfärdstjänsterna.”

Omvärldsanalysen talar också om att, citat ” Stora utmaningar för kommunerna kräver ett nytt synsätt”

Och slutligen, citat ”Om kommunerna ska lyckas leverera den välfärd och service som invånarna efterfrågar krävs en effektiv användning av våra gemensamma skattemedel. Det är nödvändigt att redan nu ha ett starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen.

Några frågor till de styrande var:

Var i verksamhetsplanen finns de profilskapande investeringarna som bör genomföras ”för att vi ska vara konkurrenskraftiga i en växande region” (ytterligare ett citat från omvärldsanalysen) och som gör att vi agerar proaktivt istället för reaktivt och undviker att Enköping bli en stad bland andra i mellanmjölkens land?

Varför görs ett antal spretiga satsningar där pengar duttas ut i en mängd småposter, som inte kommer att leda till nödvändiga effektiviseringar? Detta är inte god ekonomisk förvaltning.

Nämnderna ska levererar effektiva digitaliserade processer med målet att Enköping ska bli en modern kommun med digitaliserade tjänster för Enköpingsbor och företag. Varför accepterar Proos och Wikman år efter år att att detta inte sker?

Varför fortsätter de styrande i gamla hjulspår i stället för att hitta alternativa lösningar? Ett exempel är att Proos och hennes socialdemokratiska ledning av grumliga ideologiska orsaker investerar i ett äventyrsbad som i praktiken kommer att delfinansieras med fattigpensionärernas skattepengar, trots att det finns alternativa former som är bättre. Man kan undra hur Proos på ett trovärdigt sätt förklarar detta för arbetarkommunen och sina väljare?

Slutsatsen är att vi är inne i en period av politisk styrning i kommunen med kraftiga brister i det som kommunallagen kallar ”god ekonomisk hushållning”.

Demokratikommittén lämnar sin rapport

 

Idag har Demokratikommittén överlämnat vår rapport till Kommunfullmäktige och det är med stolthet jag kunde presentera en rapport med en diger lista av förslag som vi hoppas kommer att stärka och öka delaktigheten i Enköping.

Jag har lett kommunens Demokratikommitté under ett år. Vi hade ett stort uppdrag från kommunfullmäktige, nämligen att ta fram förslag att stärka och utveckla demokratin i Enköping. Inget litet uppdrag minsann och ett uppdrag vi i kommittén tagit på största allvar och levererat flera förslag, stora som små. Kommittén har varit en toppensamling av intresserade, glada och debattglada förtroendevalda. Tack Sverre Ahlbom (s), Anna Svensson (ne), Tomas Rådkvist (mp), Tommy Myrsell (m), Kenneth Löthegård (c), Per Markus Risman (v), Kristjan Valdimarsson (sd) och Ulf Sandqvist (l)! Christina Bringfors Dahlgren har varit sekreterare för kommittén och utan henne hade vi inte fått ihop en så bra rapport:)

Ibland möts jag av påståenden som att demokratin är på nedåtgående och partierna håller på att dö, färre är intresserade av politik och ungdomar inte är intresserade av politik. Jag tror inte att det är så illa.

Demokratin är inte på nedgång i Sverige, senast såg vi att valdeltagandet ökade i kyrkovalet. Men i en föränderlig värld måste man hela tiden utvecklas och i den digitaliseringstid vi lever i just nu, finns det all anledning att anpassa de verktyg som finns för att öka delaktigheten.

Jag tror heller inte att partierna är på väg att dö, men vi har under en lång tid sett att antalet medlemmar i partierna har minskat. Vi har också sett att antalet avhopp bland förtroendevalda ökat och att det är en större andel kvinnor än män som hoppar av. Det finns all anledning att fundera över dessa frågor och det har kommittén verkligen gjort. Men det är samtidigt viktigt att påtala att ett stort ansvar för att få en ökad delaktighet i politiken, en ökad representativet och förbättra förtroendet för oss politiker och för de politiska besluten ligger på oss i partierna och inte på stat eller kommun. Jag är därför extra stolt över Moderaternas nye partiledare som lyft tonen i debatten och som vill ha fler vuxna i debatten. Det behövs, för att värna demokratin är allas uppgift.

 

Länk till rapporten:

https://w3d3.enkoping.se/__D2_DOWNLOAD__/a45ff2c4-12ee-4197-8733-cd4f0e9ff114/Arende_3__KS2016461_Demokratikommittn_20162017.pdf