Underlätta för internationell biståndsarbete

 Vår omvärld är i dag mer osäker och orolig än på mycket länge, flyktingkris, krig och terror. Behoven av humanitär hjälp är enormt.  I det läget är det viktigt att ha en effektiv biståndspolitik. Sverige är ett stort biståndsland och ska så förbli. Men vi kan mer!

Sedan länge finns det en lagstadgad rätt att vara tjänstledig för politiska uppdrag eller militärtjänst, den rätten gäller oavsett vem som är arbetsgivare. Däremot finns inte den rätten för biståndsarbetare, vilket för mig är väldigt underligt och oförklarligt. Maria Malmer Stenergard och jag har lagt en motion i riksdagen om att utreda tjänstledighet från offentliga arbetsgivare vid internationellt hjälparbete. I en debattartikel häromdagen i Dagens Medicin skriver Helena Frielingsdorf Lundqvist och Johan von Schreeb klart och tydligt om varför en sådan rätt borde införas, läs den här

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/11/16/ge-oss-ledigt-for-att-hjalpa-utsatta/

Idag finns det rekommendation från SKL att landstingen ska bevilja ledighet upp till tre månader för internationellt biståndsarbete. Tyvärr räcker inte det, bland annat pga att många de uppdrag som finns är på längre tid, 6 eller 12 månader och det händer att den som vill få tjänstledigt blir nekad av sin arbetsgivare.

 Jag tror precis som författarna i Dagens medicin att skulle vi låta sjukvårdspersonal ta biståndsuppdrag i större utsträckning skulle det gynna svensk sjukvård. De erfarenheterna man förskaffar sig vid sådant uppdrag höjer såklart kompetensen även i svensk sjukvård. Det ligger helt i linje med våra svenska politiska ambitioner att fler vill ta dessa viktiga uppdrag runt om i världen.  I vår motion föreslår vi därför en lagstadgad rätt att vara tjänstledig för internationellt humanitärt arbete. Sverige kan mer!