Det behövs en åtgärdsplan mot utländska stöldligor

För ett tag sedan presenterade Moderaterna en rapport med åtgärdsförslag mot de utländska stöldligorna. Bakgrunden till rapporten är att vi sett hur bostadsinbrotten och andra former av stölder ökat. Uppskattningsvis står de utländska stöldligorna för ungefär hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Situationen ser ungefär lika ut i Uppsala län där 2300 hushåll uppgav att de utsatts för bostadsinbrott år 2016.

När jag och min kollega Marta Obminska tillsammans med vårt kommunalråd Ingvar Smedlund besökte polisen i Enköping idag så fick vi bekräftat att antalet bostadsinbrott ökar såväl i Enköping som i Håbo. Ofta rör det sig om utländska stöldligor. I vårt polisdistrikt ”Region Mitt” är man framgångsrik exempelvis när det gäller att säkra spår på brottsplatsen. Det är bra, som brottsoffer ska man kunna räkna med att brottet utreds och att polisen har de redskap och metoder som är nödvändiga. Tyvärr är inte det alltid fallet.

Det krävs mer systematiska analyser för att identifiera brottsmönster, jämföra spår och en bättre samordning mellan polisen även om det blivit bättre. Moderaterna tror att det krävs ett tydligt uppdrag till polisen om att stärka brottssamordningen och att tydliggöra vem som har ansvaret att samordna brottsutredningar.

Vi moderater tycker utvisning av personer som begått brott i Sverige oftare ska ske än som det är nu. Idag krävs normalt att en gärningsman döms till mer än ett års fängelse för utvisning. Det borde sänkas och även gälla om det inte finns risk för återfall. Den frågan hann vi tyvärr inte riktigt diskutera under dagens besök, men det är tydligt att det ofta rör sig om utländska ligor. Således tycker jag att det rätt och rimligt att utvisning på grund av brott bör ske i högre utsträckning än vad som sker idag och då behöver vi ändra vissa förutsättningar för att så också ska ske.

Vi moderater diskuterar ofta strängare straff, det är inte så konstigt för ganska ofta upplever jag och andra att straffen inte är i proportion till brottets allvar. När det gäller bostadsinbrott innebär det en stor integritetskränkning för den som drabbats och det kan få allvarliga konsekvenser för personens trygghet och man kan känna en stor oro efter att ha blivit utsatt för brottet. Det är därför rimligt att diskutera straffvärde vad gäller bostadsinbrott, ett normalbrott idag anses ha ett straffvärde på omkring åtta månaders fängelse. Moderaternas förslag är att införa ett nytt brott, inbrottsstöld, med ett minimistraff på ett års fängelse. Dessutom har vi i andra sammanhang lyft mängdrabatten. Vi tror att det behövs ett nytt system för mängdrabatt innebärande att den person döms för flera brott inte ska få lika hög mängdrabatt som idag. Det är också rimligt tycker jag.

Ett besök hos polisen påminner om vilket otroligt viktigt uppdrag de har och att vi kanske inte alltid uppskattar hur bra de gör det arbetet trots att arbetsvillkoren och lönen inte alltid är tillräckligt bra

Tack alla poliser för ert arbete, ni är fantastiska!