Väljarna förtjänar mer

Startade morgonen med att lyssna på P1:s partiledarutfrågning, idag med Stefan Löfven och jag blir genuint upprörd. Jag är såklart väl medveten om att det är valrörelse och att tonläget skruvas upp. Men det som upprör mig är framförallt att han förvanskar historiebeskrivningen och att han om och om igen istället för att prata om sin politik berättar om vad moderaternas politik kommer att innebära (enligt honom alltså).

 

För det första, Socialdemokraterna och Stefan Löfven har under en längre tid nu försökt förvanska historiebeskrivningen angående den svenska migrationspolitiken. I intervjun skyller han den misslyckades politiken på Alliansregeringen. Som sagt inget nytt, men det är fortfarande lika fel och fegt. Precis som reportrarna i intervjun påpekar hade Socialdemokraterna i valrörelsen 2014 inga andra förslag än allianspartierna. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet sedan kom till makten hösten 2014 gjordes inget för att lägga om politiken, tvärtom sa Stefan Löfven i oktober 2015 : ”Mitt Sverige bygger inga murar”.

 

Vi moderater har lagt om vår migrationspolitik och vi har sagt att vi hade fel på viktiga punkter. Denna omläggning har pågått sedan 2014 och i vårt arbete i Riksdagen har vi sedan hösten 2015 drivit regeringen framför i många av dessa frågor såsom införandet av tillfälliga gränskontroller, tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel och skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring. Vi borde ha agerat tidigare, men det som Stefan Löfven och Socialdemokraterna gör, dvs skylla ifrån sig och förvanska historiebeskrivningen är olyckligt och framförallt djupt respektlöst mot väljarna.

 

För det andra envisas statsministern med att prata om vår politik istället för sin egen. Det skulle kunna vara bra, men han upprepar om och om igen att vår politik skulle betyda försämringar för välfärden. Såklart är det inte så. Tvärtom. Under Alliansregeringen sänktes skattetrycket samtidigt som statens inkomster ökade och vi kunde satsa mer på välfärd. När fler jobbar blir kostnaderna för bidrag mindre och skatteintäkterna högre. Då får vi mer pengar till fler poliser, fler lärare och en sjukvård som fungerar. Gå inte på Socialdemokraternas felaktigheter om vår politik. Vi går till val på att sänka skatten för de med lägst inkomster och vi satsar på välfärden. Våra skattesänkningar är finansierade, vi tar inte en enda krona från välfärden för att sänka skatten. Punkt.

 

Det behövs en åtgärdsplan mot utländska stöldligor

För ett tag sedan presenterade Moderaterna en rapport med åtgärdsförslag mot de utländska stöldligorna. Bakgrunden till rapporten är att vi sett hur bostadsinbrotten och andra former av stölder ökat. Uppskattningsvis står de utländska stöldligorna för ungefär hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Situationen ser ungefär lika ut i Uppsala län där 2300 hushåll uppgav att de utsatts för bostadsinbrott år 2016.

När jag och min kollega Marta Obminska tillsammans med vårt kommunalråd Ingvar Smedlund besökte polisen i Enköping idag så fick vi bekräftat att antalet bostadsinbrott ökar såväl i Enköping som i Håbo. Ofta rör det sig om utländska stöldligor. I vårt polisdistrikt ”Region Mitt” är man framgångsrik exempelvis när det gäller att säkra spår på brottsplatsen. Det är bra, som brottsoffer ska man kunna räkna med att brottet utreds och att polisen har de redskap och metoder som är nödvändiga. Tyvärr är inte det alltid fallet.

Det krävs mer systematiska analyser för att identifiera brottsmönster, jämföra spår och en bättre samordning mellan polisen även om det blivit bättre. Moderaterna tror att det krävs ett tydligt uppdrag till polisen om att stärka brottssamordningen och att tydliggöra vem som har ansvaret att samordna brottsutredningar.

Vi moderater tycker utvisning av personer som begått brott i Sverige oftare ska ske än som det är nu. Idag krävs normalt att en gärningsman döms till mer än ett års fängelse för utvisning. Det borde sänkas och även gälla om det inte finns risk för återfall. Den frågan hann vi tyvärr inte riktigt diskutera under dagens besök, men det är tydligt att det ofta rör sig om utländska ligor. Således tycker jag att det rätt och rimligt att utvisning på grund av brott bör ske i högre utsträckning än vad som sker idag och då behöver vi ändra vissa förutsättningar för att så också ska ske.

Vi moderater diskuterar ofta strängare straff, det är inte så konstigt för ganska ofta upplever jag och andra att straffen inte är i proportion till brottets allvar. När det gäller bostadsinbrott innebär det en stor integritetskränkning för den som drabbats och det kan få allvarliga konsekvenser för personens trygghet och man kan känna en stor oro efter att ha blivit utsatt för brottet. Det är därför rimligt att diskutera straffvärde vad gäller bostadsinbrott, ett normalbrott idag anses ha ett straffvärde på omkring åtta månaders fängelse. Moderaternas förslag är att införa ett nytt brott, inbrottsstöld, med ett minimistraff på ett års fängelse. Dessutom har vi i andra sammanhang lyft mängdrabatten. Vi tror att det behövs ett nytt system för mängdrabatt innebärande att den person döms för flera brott inte ska få lika hög mängdrabatt som idag. Det är också rimligt tycker jag.

Ett besök hos polisen påminner om vilket otroligt viktigt uppdrag de har och att vi kanske inte alltid uppskattar hur bra de gör det arbetet trots att arbetsvillkoren och lönen inte alltid är tillräckligt bra

Tack alla poliser för ert arbete, ni är fantastiska!

 

 

 

 

Det måste vara slut på kompetensutvisningar

 

För ett par veckor sedan kunde vi åter läsa i media om en så kallad kompetensutvisning och det var flera upprörda personer som hörde av sig till mig om detta. Kompetensutvisning är ett ord som vi egentligen inte borde ha. Det betyder att en person som är efterfrågad på svensk arbetsmarknad, tack vare sin kompetens, ändå utvisas till sitt hemland. Ofta på grund av att det skett någon liten miss såsom att arbetsgivaren glömt betala någon försäkring, en egenföretagare som tagit ut för lite lön för att få lönsamhet i företaget osv. Det är inte vad Sverige behöver.

 

Enligt statistik från Tillväxtverket vill sju av tio företag i Sverige växa, men hindras till detta på grund av brist på kompetent arbetskraft. Då är det extra allvarligt att återigen få läsa om kompetensutvisningar. Alliansen har drivit regeringen framför sig i denna fråga (liksom många andra) och från och med 1 december förra året ska Migrationsverket göra en helhetsbedömning – tillsammans med två domar från Migrationsöverdomstolen borde även Migrationsverket ändra sina rutiner. Men det är inte tillräckligt. Mer behöver göras för att åter göra Sverige till ett land som är öppet för topptalanger. Moderaterna presenterade för ett tag sedan några konkreta förslag:

 

  1. Gör som i Kanada eller Nederländerna, inför så kallade talangvisum för högkvalificerade personer med särskild utbildning eller expertis.
  2. Handläggningstiderna hos Migrationsverket måste kortas. Idag är det ca fyra månaders handläggningstid för arbetskraftsärenden, det är för lång tid. Inför en 30-dagarsgaranti och gör det enklare ”one-stop-shop”, dvs högkvalificerad arbetskraft ska enbart behöva vända sig till en instans.
  3. Sverige måste attrahera fler talanger och därför behöver vi marknadsföra Sverige bättre utomlands om vilka karriärmöjligheter som finns här.

 

Det är några av de förslag Moderaterna har för att få stopp på kompetensutvisningarna. I samband med de senaste artiklarna kring kompetensutvisningar ställde jag en fråga till ansvarig minister och fick tycker jag ett ganska klokt svar. Men det räcker inte, nu krävs handling.

 

https://data.riksdagen.se/fil/3FF3620E-64EE-4A8E-B609-5399F6E1F7A3

 

 

Fler vuxna i rummet

 

 

Valåret 2018 har startat och Moderaterna presenterade häromdagen vår valstrategi. Vår partisekreterare Gunnar Strömmer presenterade såklart våra politiska prioriteringar och våra mål. För oss kommer jobb och ekonomi, lag och ordning, invandring och integration och slutligen sjukvård och skola vara våra fyra prioriterade områden. Men Gunnar hade också ett resonemang kring tonen i valrörelsen och ställde retorisk frågan om vem som påstått att denna valrörelse kommer att bli den smutsigaste någonsin? En mycket bra fråga.

Jag har ett flertal gånger fått kommentarer kring valrörelsen på det temat. Det sägs att politiken är tuffare idag, det talas om ett politikerförakt och att vår valrörelse i Sverige blir mer och mer lik den amerikanska. Jag måste erkänna att jag hittills inte ställt motfrågan som Gunnar ställer: hur vet du det? Men visst, i det fortsatta samtalet har det framkommit att man sett den utvecklingen i andra länder och kanske framförallt att man är trött på att politiker skäller på varandra, att vi gnäller, att vi inte svarar på frågor utan kommer färdiga talepunkter och mer eller mindre floskler.  

Precis som Gunnar Strömmer är jag övertygad om att människor är trötta på detta, man vill ha en diskussion om våra samhällsutmaningar och man vill ha riktiga svar. Jag förstår det och kände mig extra nöjd med att vara moderat i höstas när Ulf Kristersson blev vald till partiledare och han i sitt installationstal sa att det behövs fler vuxna i rummet. Jag tycker att Ulf hållit sitt ord och nu blir är det en del av vår valstrategi. Vi ska se problemen och vi ska tala om dem precis som de är varken mer eller mindre. Vi ska inte skönmåla och inte heller svartmåla. Och vi ska utifrån våra värderingar ge våra svar.

Frågan som Gunnar ställde vid presskonferensen är klok och följdfrågan är om valrörelsen måste bli den värsta någonsin? Såklart inte, och då har jag som kandidat till riksdagen ett stort ansvar tillsammans med alla andra. Jag tror att det är bra att vi lyfter frågan, att vi talar om tonen i samtalen och jag tror det är nödvändigt för att vi ska ses som relevanta.

Moderaterna har tänt fyren, vi är ett parti för hoppfulla och jag hoppas att jag kan bidra till att valrörelsen blir en vuxen valrörelse.

 

 

 

 

Underlätta för internationell biståndsarbete

 Vår omvärld är i dag mer osäker och orolig än på mycket länge, flyktingkris, krig och terror. Behoven av humanitär hjälp är enormt.  I det läget är det viktigt att ha en effektiv biståndspolitik. Sverige är ett stort biståndsland och ska så förbli. Men vi kan mer!

Sedan länge finns det en lagstadgad rätt att vara tjänstledig för politiska uppdrag eller militärtjänst, den rätten gäller oavsett vem som är arbetsgivare. Däremot finns inte den rätten för biståndsarbetare, vilket för mig är väldigt underligt och oförklarligt. Maria Malmer Stenergard och jag har lagt en motion i riksdagen om att utreda tjänstledighet från offentliga arbetsgivare vid internationellt hjälparbete. I en debattartikel häromdagen i Dagens Medicin skriver Helena Frielingsdorf Lundqvist och Johan von Schreeb klart och tydligt om varför en sådan rätt borde införas, läs den här

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/11/16/ge-oss-ledigt-for-att-hjalpa-utsatta/

Idag finns det rekommendation från SKL att landstingen ska bevilja ledighet upp till tre månader för internationellt biståndsarbete. Tyvärr räcker inte det, bland annat pga att många de uppdrag som finns är på längre tid, 6 eller 12 månader och det händer att den som vill få tjänstledigt blir nekad av sin arbetsgivare.

 Jag tror precis som författarna i Dagens medicin att skulle vi låta sjukvårdspersonal ta biståndsuppdrag i större utsträckning skulle det gynna svensk sjukvård. De erfarenheterna man förskaffar sig vid sådant uppdrag höjer såklart kompetensen även i svensk sjukvård. Det ligger helt i linje med våra svenska politiska ambitioner att fler vill ta dessa viktiga uppdrag runt om i världen.  I vår motion föreslår vi därför en lagstadgad rätt att vara tjänstledig för internationellt humanitärt arbete. Sverige kan mer!

 

Demokratikommittén lämnar sin rapport

 

Idag har Demokratikommittén överlämnat vår rapport till Kommunfullmäktige och det är med stolthet jag kunde presentera en rapport med en diger lista av förslag som vi hoppas kommer att stärka och öka delaktigheten i Enköping.

Jag har lett kommunens Demokratikommitté under ett år. Vi hade ett stort uppdrag från kommunfullmäktige, nämligen att ta fram förslag att stärka och utveckla demokratin i Enköping. Inget litet uppdrag minsann och ett uppdrag vi i kommittén tagit på största allvar och levererat flera förslag, stora som små. Kommittén har varit en toppensamling av intresserade, glada och debattglada förtroendevalda. Tack Sverre Ahlbom (s), Anna Svensson (ne), Tomas Rådkvist (mp), Tommy Myrsell (m), Kenneth Löthegård (c), Per Markus Risman (v), Kristjan Valdimarsson (sd) och Ulf Sandqvist (l)! Christina Bringfors Dahlgren har varit sekreterare för kommittén och utan henne hade vi inte fått ihop en så bra rapport:)

Ibland möts jag av påståenden som att demokratin är på nedåtgående och partierna håller på att dö, färre är intresserade av politik och ungdomar inte är intresserade av politik. Jag tror inte att det är så illa.

Demokratin är inte på nedgång i Sverige, senast såg vi att valdeltagandet ökade i kyrkovalet. Men i en föränderlig värld måste man hela tiden utvecklas och i den digitaliseringstid vi lever i just nu, finns det all anledning att anpassa de verktyg som finns för att öka delaktigheten.

Jag tror heller inte att partierna är på väg att dö, men vi har under en lång tid sett att antalet medlemmar i partierna har minskat. Vi har också sett att antalet avhopp bland förtroendevalda ökat och att det är en större andel kvinnor än män som hoppar av. Det finns all anledning att fundera över dessa frågor och det har kommittén verkligen gjort. Men det är samtidigt viktigt att påtala att ett stort ansvar för att få en ökad delaktighet i politiken, en ökad representativet och förbättra förtroendet för oss politiker och för de politiska besluten ligger på oss i partierna och inte på stat eller kommun. Jag är därför extra stolt över Moderaternas nye partiledare som lyft tonen i debatten och som vill ha fler vuxna i debatten. Det behövs, för att värna demokratin är allas uppgift.

 

Länk till rapporten:

https://w3d3.enkoping.se/__D2_DOWNLOAD__/a45ff2c4-12ee-4197-8733-cd4f0e9ff114/Arende_3__KS2016461_Demokratikommittn_20162017.pdf

 

Nudging

IP-debattHur många vet vad nudging betyder? Jag visste i vart fall inte det i höstas när Regeringen presenterade sin budgetproposition. Men i det kapitel som handlade om konsumentpolitik stod det att Konsumentverket skulle få medel för att använda nudging. Av sammanhanget i texten förstod jag för vissa vad det troligtvis innebar, nämligen beteendeinsatser för att förändra någons beteende. Det är en metod som används av såväl stat som näringsliv för att få oss att gå åt det håll den som utövar metoden vill.

 

Detta diskuterade jag idag med statsrådet Bolund i en interpellationsdebatt i Riksdagen. Dels utifrån en värderingsmässig utgångspunkt om det är staten som ska med pekpinnar påverka mina i detta fall handelsvanor. Det handlade nämligen om ett av de uppdrag Regeringen givit till Konsumentverket där det står att Konsumentverket ska ”identifiera, värdera och sprida goda exempel om hur miljömässigt hållbara alternativ kan stimuleras och i den mån det är lämpligt också tillämpa metoden”. Jag vill först vara tydlig med att jag helt delar Regeringens uppfattning om att vi måste sträva mot en mer hållbar konsumtion. Men jag är inte övertygad om att det är staten genom sina myndigheter som ska välja vilka produkter jag ska handla, eller hur butiken ska placera sina varor i butiken (vilket såväl statsrådet som Konsumentombudsmannen givit som exempel).

 

Dels handlar frågan för mig om en större sak, nämligen att våra myndigheter ska vara myndigheter och inte lobbyorganisationer. Här är det en balansgång som vi måste vaka över. Jag tycker och tror att det finns områden där staten ska använda nudging som metod. Men det måste gå att garantera att de är opartiska och sakliga. Som exempel kan nämnas att Skatteverkets uppmuntrar oss att deklarera digitalt och det tycker jag är bra. Statsrådet undrade i debatten varför jag tyckte det var okej att Skatteverket får använda metoden men inte Konsumentverket. Men han missar poängen för det är en stor skillnad, att vi ska deklarera är reglerat i lag, vad som är hållbar konsumtion är det inte. Men även Konsumentverket ska såklart använda alla effektiva medel som finns i sitt arbete och då även nudging, men min poäng är att det måste ske på så vis att myndigheten fortsätter att vara saklig och opartisk annars riskerar myndighetens förtroende att sjunka. Tyvärr uppfattade jag inte att statsrådet alls såg den risken.

 

Fortsättning kommer säkert att följa!

 

 

 

Nytt utskott

Jag är superglad och riktigt taggad för att ha blivit vald till ledamot i Arbetsmarknadsutskottet i Riksdagen. Civilutskottet, som varit min hemvist i snart sex år, har varit otroligt spännande och passat mig som hand i handsken men nu är det dags för nya utmaningar.

Det är både lite ledsamt och läskigt att lämna Civilutskottet. Ledsamt för att jag har trivts, och läskigt då jag kan Civilutskottets ärenden och nu måste lära mig nya saker. Men det är inte alla som har den möjligheten att få lära sig nya saker på jobbet. Riksdagsuppdraget innebär att man alltid lär sig nya saker, men att dessutom få nya utmaningar på jobbet är en fantastisk möjlighet som jag hoppas kunna förvalta. Nya utmaningar behöver vi alla, det utvecklar oss och förhoppningsvis tror jag att nya ögon även är bra för övriga i gruppen. För mig personligen är utskottsbytet helt perfekt i tiden dessutom.

Fokus för mig i utskottet blir arbetsrätt, som jurist kände jag direkt att det här blir något riktigt roligt att bita i. Men var ska jag börja? Jag har nu samlat ihop en massa olika inläsningsmaterial, utredningar, domar mm och börjat boka besök hos företag och organisationer. Jag känner mig lite som en student så här i början, men det är bara att passa på att känna sig ny, det håller bara en kort tid. Om ett par veckor är det dags för ”debut” i kammaren då propositionen om Nya utstationeringsregler ska debatteras. Tips mottages tacksamt!

 

 

Fillings, botox, piercing med mera

Det finns idag en uppsjö med skönhetsbehandlingar och marknaden har de senaste åren exploderat. Man vet inte hur många behandlingar och ingrepp som sker i Sverige, men man vet att marknaden växer kraftigt varje år och att fler människor svarar att de kan tänka sig göra ingrepp. Problemet är att marknaden i princip är oreglerad. Går något snett, det blir fel eller fult står konsumenten ofta helt utan skydd.

 

Jag har lyft frågan i Riksdagen flera gånger, utan att få något svar från ansvarig minister och häromdagen sände Sveriges Radio, P1 i programmet Plånboken ett inslag om skönhetsvård där bland annat jag uttalar mig. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6657179

 

Bakgrunden är i korthet (förutom att marknaden växer och därmed också problem och felbehandlingar) att det för några år sedan kom en utredning ”Skönhetsutredningen” (kom 2015). I utredningen definieras vad som avses: ”kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och som näringsidkare erbjuder konsumenter.” Dessa typer av behandlingar är inte att betrakta som hälso- och sjukvård och förenklat kan man säga att de därför inte täcks av den lagstiftningen. Utredningen lyfte också fram att det saknas samordnad tillsyn, de hade förslag på det och de föreslog legitimering för vissa typer av ingrepp och injektioner mm. Utredningen skickades ut på remiss, det blev klart våren 2016. Remissvaren spretade en hel del och jag förstår att det finns en hel del gränsdragningsproblematik, MEN det har nu gått två år sedan utredningen kom och redan då var det ett problem med att konsumenter drabbades.

 

Skönhetsmarknaden är en växande bransch. Det kan man tycka olika saker kring, men det är inte rimligt att ha en så stor marknad i princip oreglerad och mängder av konsumenter som saknar skydd när något går fel. Ansvaret är Regeringens och statsrådet Gabriel Wikström behöver göra något!

 

 

 

 

Ett bra och nödvändigt beslut av Anna Kinberg Batra

Idag kom beskedet från Anna Kinberg Batra att vi är beredda att agera för en ny alliansregering redan nu. Det var ett efterlängtat beslut. Vi lever i en orolig tid och regeringen lyckas inte leverera nödvändiga beslut och de beslut som kommer är inte till gagn för Sverige utan tvärtom. Därför är beslutet efterlängtat.

Men det betyder inte att vi kommer att inleda samarbete med Sverigedemokraterna eller för den delen med Vänsterpartiet, utan vi vill bilda regering med Alliansen. Anna var mycket tydlig med detta idag på presskonferensen. Det viktiga för oss moderater är att så mycket moderat och allianspolitik som möjligt genomdrivs. Redan idag finns i Riksdagen förslag som är förberedda och som varje parti som vill kan rösta för. Hittills har det inte varit möjligt av principskäl, vilket vi moderater fått enormt mycket kritik för. Jag har mött och stött frågan i nästan varje samtal jag har med människor jag möter i affären, på tåget eller på olika möten. Jag förstår den kritiken som varit och jag tycker att det var rätt av Anna att nu meddela att det inte är försvarbart i en demokrati att utesluta partier, det handlar ytterst om respekt för väljarnas beslut.

Vad framtiden har att visa är det idag ingen som vet, men jag tror att dagens besked var nödvändigt utifrån den parlamentariska situation som vi befinner oss i. Vi lever i ett nytt politiskt landskap och jag tycker att det är mer spännande med politik än på länge!